Hủy

Bia bọt Tin tức

Chuyện bia bọt ở Mỹ

Chuyện bia bọt ở Mỹ

Hai nhà sản xuất bia nổi tiếng nhất và lớn nhất nước Mỹ như Budweiser và Michelo hay bị chê là khá nhạt.

Vì sao người Việt thích nhậu?

Vì sao người Việt thích nhậu?

2,9 tỉ lít là sản lượng bia ở VN năm 2013, người Việt đã được xếp vào hàng cường quốc uống bia trên thế giới. Vì sao người Việt nhậu nhẹt nhiều như vậy?