Hủy

Bidrico Tin tức

Đi tìm dấu ấn thương hiệu nội

Đi tìm dấu ấn thương hiệu nội

Ở khu vực nông thôn, các thương hiệu nội địa đang có sự tăng trưởng nhanh hơn gấp đôi so với các thương hiệu quốc tế (14,3% so với 6,8%).

Những câu chuyện

Những câu chuyện "Châu chấu đá xe"

Đã có không ít lần các doanh nghiệp địa phương giành được chiến thắng trước các tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh. Họ đã làm điều đó như thế nào?