Hủy

Biên bản họp Tin tức

  • 13/10/2016 - 06:03

    Giá vàng tăng sau biên bản họp Fed

    Giá vàng tăng nhẹ sau khi biên bản họp Fed cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng lãi suất sớm tăng nếu kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng.
  • 07/07/2016 - 06:42

    USD giảm sau biên bản họp Fed

    Phiên 6/7 USD giảm sau khi biên bản họp Fed tháng 6 cho thấy các nhà hoạch định chính sách không thống nhất về lộ trình nâng lãi suất.