Hủy

Biểu diễn nghệ thuật Tin tức

Đặc sắc ballet Kiều

Đặc sắc ballet Kiều

13 suất diễn ở cả TP.HCM và Hà Nội, vở ballet Kiều do biên đạo Tuyết Minh, Phúc Hùng thực hiện vẫn luôn kín chỗ.