Hủy

Big c Tin tức

  • 15/12/2021 - 14:42

    Big Data vạn năng

    Đại dịch đã thúc đẩy sự chuyển hướng sang dữ liệu mới và phân tích nhanh, biến nơi đây trở thành một cuộc chiến mới của doanh nghiệp.
  • 16/07/2021 - 08:31

    Khai mỏ vàng dữ liệu

    Cuộc đua số hóa đang tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ để đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế số.
Người Tiên Phong