Hủy

Biochar Tin tức

Đốt trấu ra vàng

Đốt trấu ra vàng

Với giá bán silica tối thiểu 500 USD/tấn, Việt Nam đang bỏ qua mỏ vàng trị giá gần 1 tỉ USD trong những vỏ trấu.