Hủy

Bitcoin đang lao dốc Tin tức

Bong bóng Bitcoin đang phát nổ

Bong bóng Bitcoin đang phát nổ

Chuyên gia phân tích của Ngân hàng Bank of America cho rằng Bitcoin là quả bong bóng lớn nhất trong lịch sử tài chính và nó đang phát nổ.

XOR, XOR Việt Nam