Hủy

Blockchain Tin tức

Chuẩn hóa DeFi

Chuẩn hóa DeFi

Hành lang pháp lý về mô hình phi tập trung (DeFi) còn đang dang dở, nếu nhà đầu tư cá nhân chỉ tham gia theo xu hướng thì sẽ rất rủi ro.

  • 23/05/2022 - 14:30

    Bắt kịp chuyến tàu blockchain

    Theo đuổi mục tiêu lớn của nền kinh tế số đòi hỏi Việt Nam phải mở không gian cho những quyết sách kịp thời.
Người Tiên Phong