Hủy

Bò kobe Tin tức

  • 21/04/2012 - 14:46

    Mỹ là thiên đường của thực phẩm nhái

    Thịt bò Kobe, rượu Cô-nhắc hay Champagne, những thứ đã thành thương hiệu nổi tiếng, đều có thể bị lợi dụng và làm giả dưới sự cho phép của chính phủ.