Hủy

Bổ nhiệm Tin tức

Giải chạy bộ cộng đồng VNPR Run 2022

Giải chạy bộ cộng đồng VNPR Run 2022

Ngày 28/07, Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam hợp tác với Cộng đồng Marketing và Truyền thông tổ chức Giải chạy bộ đầu tiên với chủ đề “Nurture the Future”.