Hủy

Bộ phận cấu thành Tin tức

  • 29/01/2013 - 14:10

    Câu lạc bộ Paris: Họ là ai?

    Câu lạc bộ Paris cung cấp các dịch vụ tài chính như kinh phí chiến tranh, tái cấu trúc nợ, giảm nợ hay tha nợ cho các chính phủ.