Hủy

Bò thịt Tin tức

  • 06/01/2016 - 08:00

    Chuyện về bò Kobe "made in Vietnam"

    Giá mỗi con bò của Công ty Bò Kobe Việt Nam khi xuất chuồng lên tới gần cả tỉ đồng, bởi mỗi ký thịt không dưới 100 USD.
  • 16/09/2015 - 12:30

    Ai mua bò của bầu Đức?

    Bầu Đức cho biết: "Tính trên đầu người Việt Nam hiện nay, mỗi năm một người Việt chỉ ăn có 6,5 kg thịt bò, kém cả người Lào ăn hơn 8 kg”.