Hủy

Bộ thương mại Anh Tin tức

  • 07/03/2013 - 16:11

    VietinBank Capital thay chủ tịch

    Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VietinBank Capital và đại diện 100% vốn của VietinBank tại VietinBank Capital.