Hủy

Bộ tư lệnh liên quân Tin tức

Cải tổ hệ thống quân sự Trung Quốc

Cải tổ hệ thống quân sự Trung Quốc

Cấu trúc quân sự Trung Quốc đề ra nhắm tới củng cố khả năng tấn công để đảm bảo ưu thế hải quân và không quân ở biển Đông và Hoa Đông.