Hủy

Bóng ma khủng hoảng Tin tức

Bóng ma khủng hoảng 1997 ám ảnh châu Á

Bóng ma khủng hoảng 1997 ám ảnh châu Á

18 năm sau cuộc khủng hoảng khiến hàng loạt Chính phủ lung lay và các công ty phá sản, đồng tiền các nước một lần nữa lại chịu sức ép giảm giá.