Hủy

Boring Company Tin tức

Học theo cách của Elon Musk

Học theo cách của Elon Musk

Elon Musk làm việc 85 giờ mỗi tuần, vạch ra hàng loạt những kế hoạch cho tương lai nhân loại. Làm thế nào ông có thể làm được điều đó?

Người Tiên Phong