Hủy

Boutique Shophouse. Tin tức

  • 14/09/2018 - 15:01

    Mối nguy của khách sạn truyền thống

    Sự xuất hiện của những ứng dụng như Airbnb đang đe dọa đến ngành kinh doanh khách sạn truyền thống nhưng cũng mở ra cơ hội cho loại hình lưu trú khác.