Hủy

BRIC Tin tức

Khối BRIC qua cơn ác mộng

Khối BRIC qua cơn ác mộng

GDP cộng lại của các nước trong khối BRIC hiện lớn hơn gần 50% so với những gì mà Goldman Sachs từng dự báo vào năm 2003.