Hủy

Bùi tuấn ngọc Tin tức

Logistics:

Logistics: "Cuộc chiến vương quyền" 3PL

Dù đã triển khai được dịch vụ 3PL, chủ tịch Bùi Tuấn Ngọc của Transimex vẫn đánh giá doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tham gia vào logistics ở mức sơ cấp.