Hủy

Bùi Văn Ngọ Tin tức

Ì ạch cơ khí nông nghiệp

Ì ạch cơ khí nông nghiệp

Việc nhập khẩu thay vì đi sâu nghiên cứu chế tạo đang trở thành nút thắt trong phát triển cơ khí nông nghiệp của Việt Nam.