Hủy

Buôn bán người Tin tức

  • 02/08/2014 - 10:42

    Hàng rong Sài Gòn hơn 100 năm trước

    Gánh phở, xe kem, thùng tào phớ... trên vai, bộ bưu ảnh tái hiện nhiều ký ức thân quen ở Sài Gòn - Chợ Lớn đồng thời cho thấy cảnh sôi động của thành phố ngay từ đầu thế kỷ 20.