Hủy

Bưu chính Tin tức

  • 20/08/2014 - 17:00

    CPI Long An tháng 8 tăng 0,34%

    Trong tháng 8/2014, trên địa bàn tỉnh Long An có 9/11 nhóm ngành hàng chủ yếu cấu thành chỉ số giá tiêu dùng đều tăng, 2 nhóm giảm.