Hủy

Bưu cục Tin tức

 • 24/06/2013 - 09:42

  CPI tháng 6 tăng 0,05%

  So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 6,69% và tăng 2,4% so tháng 12/2012.
 • 23/03/2013 - 10:19

  CPI tháng 3 giảm 0,19%

  So với tháng 12/2012, CPI cả nước tháng 3 tăng 2,39% và tăng 6,64% so cùng kỳ 2012.
 • 24/08/2012 - 09:40

  CPI tháng 8 tăng 0,63%

  So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 5,04%, và tăng 2,86% so với cuối 2011.
Người Tiên Phong