Hủy

Cá ngừ đại dương Tin tức

  • 11/06/2014 - 15:50

    Cá ngừ Việt thấy đường sang Nhật?

    Ngày 10/6, tại cửa biển Tam Quan, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ tiếp nhận, chuyển giao thiết bị-công nghệ câu cá ngừ đại dương kiểu Nhật cho ngư dân.
XOR, XOR Việt Nam