Hủy

Cà phê nhân Tin tức

 • 17/08/2016 - 08:06

  Thị trường cà phê ngày 17/8

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,5-38,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
 • 19/07/2016 - 08:00

  Thị trường cà phê ngày 19/7

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 37,8-38,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm trong khi giá Arabica sàn New York tăng.
 • 18/05/2016 - 08:14

  Bản tin thị trường cà phê ngày 18/5

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 36,3-36,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York đảo chiều giảm.
 • 18/11/2015 - 08:00

  Bản tin thị trường cà phê ngày 18/11

  Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 34-34,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York trái chiều.
 • 19/08/2015 - 08:30

  Bản tin thị trường cà phê ngày 19/8

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 37,3-38 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.