Hủy

Các quận ngoại thành TP HCM Tin tức

Nhà xây sẵn Sài Gòn tăng nhiệt

Nhà xây sẵn Sài Gòn tăng nhiệt

Nguồn cung hạn chế khiến nhà liền thổ xây sẵn từ dưới 1 tỷ đồng đến 2-3 tỷ một căn đang giao dịch sôi động tại các quận ngoại thành TP HCM.