Hủy

Cách mạng những cọng rơm Tin tức

Khi cọng rơm lên tiếng

Khi cọng rơm lên tiếng

Cuộc cách mạng một cọng rơm mang đậm tính Thiền của một người đã dành trọn cuộc đời chứng minh sự hoàn hảo của Tự nhiên.