Hủy

Calvin Klein Tin tức

2014: Mặc hàng hiệu phải có logo

2014: Mặc hàng hiệu phải có logo

Mốt đồ hiệu in hoặc đính kèm logo đang quay trở lại rầm rộ trong làng thời trang năm nay theo những cách mới nhẹ nhàng hơn.