Hủy

Cam Ranh Bay Tin tức

Sân bay của các ông chủ tư nhân

Sân bay của các ông chủ tư nhân

cuộc chơi ngàn tỉ xây dựng sân bay đang được trao cho những tập đoàn kinh tế tư nhân để thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế tại nhiều địa phương.

  • 30/12/2013 - 12:51

    Căn cứ bí mật của tàu ngầm Hà Nội

    Tàu ngầm Hà Nội - tàu ngầm tấn công đầu tiên của Việt Nam sẽ đậu ở Cam Ranh, nơi được xem là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới.