Hủy

Cấm vận quân sự Nga Tin tức

Cấm vận quân sự Nga: Ai có lợi

Cấm vận quân sự Nga: Ai có lợi

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga không sợ cấm vận quân sự vì có chu trình sản xuất khép kín, và có nhiều điều có lợi từ cấm vận.