Hủy

Cấm vào Tin tức

  • 30/01/2013 - 08:48

    Navis Capital là ai?

    Navis Capital được thành lập năm 1998, quản lý hơn 3 tỷ USD, trong đó quỹ vừa đầu tư vào Công ty Gò Đàng.
Người Tiên Phong