Hủy

Cần Giờ Tin tức

  • 25/06/2023 - 08:00

    Điện gió chờ gió

    Tình trạng thiếu điện trầm trọng khiến việc huy động nguồn điện gió, mặt trời đang bị lãng phí càng trở nên bức thiết hơn.
  • 14/02/2023 - 17:23

    TP.HCM đề xuất xây siêu cảng 6 tỉ USD

    Sản lượng hàng hóa qua cảng TP.HCM đã vượt công suất quy hoạch đến năm 2030, theo đó thành phố cần có cảng mới với công suất gấp 3 lần hiện tại.