Hủy

Căn hộ cao cấp Tin tức

  • 27/03/2015 - 10:44

    Căn hộ cao cấp nguy cơ bội cung

    Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau thời gian dài “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã đối diện với nguy cơ dư cung.