Hủy

Căn hộ chào bán mới Tin tức

Giá nhà lại tăng?

Giá nhà lại tăng?

Hầu hết các dự án cao cấp đã tăng giá bán trong giai đoạn/lần mở bán sau, nhiều dự án căn hộ cao cấp tăng nhẹ 3,2%-5%, thậm chí tăng đến 10%.