Hủy

Can thiệp trên thị trường tiền tệ Tin tức

Nga thay đổi chính sách tỷ giá

Nga thay đổi chính sách tỷ giá

Theo thông báo ngày 5/11 của Ngân hàng trung ương Nga về chính sách can thiệp tỷ giá ngoại tệ của ruble, lượng ngoại tệ được phép bơm ra thị trường tiền tệ tối đa 350 triệu USD/ngày.