Hủy

Can tien mat Tin tức

  • 30/04/2024 - 10:00

    QR code phổ biến ở chợ quê

    Trong năm 2023, thanh toán qua QR code tăng tương ứng 242,46% về số lượng và 157,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.