Hủy

Cảng Vũng Áng Tin tức

Cảng Vũng Áng quá tải

Cảng Vũng Áng quá tải

Trong năm 2012 và 2013, lượng hàng hóa thông qua cảng tăng đột biến gần 2,7 triệu tấn/năm 2013, tăng hơn 2 lần so với công suất thiết kế.