Hủy

Cao nhất 17 năm Tin tức

Dư cung dầu toàn cầu cao nhất 17 năm

Dư cung dầu toàn cầu cao nhất 17 năm

Tình trạng thừa cung dầu thô sẽ kéo dài sang năm 2016 khi nhu cầu tăng và tăng trưởng sản lượng giảm không đủ để hấp thụ lượng dư thừa.