Hủy

Cao Sĩ Kiêm Tin tức

Trần lãi suất sắp giảm thêm?

Những tín hiệu thị trường và động thái của Chính phủ cho thấy, nhiều khả năng, trần lãi suất huy động sắp giảm thêm.

  • 16/11/2012 - 07:56

    Để cứu doanh nghiệp cần chính sách mở

    Ông Cao Sĩ Kiêm cho rằng, Thống đốc NHNN nêu được định hướng lớn đảm bảo tính bền vững và hội nhập quốc tế, nhưng cách làm cụ thể thì chưa rõ.