Hủy

Cao thap Tin tức

  • 24/04/2016 - 18:20

    Nợ công của Việt Nam cao hay thấp?

    Theo đồng hồ nợ công toàn cầu, sáng nay, nợ công của Việt Nam khoảng 94,854 tỷ USD; bình quân nợ theo đầu người ở Việt Nam là 1.039 USD.