Hủy

Cấp trực tiếp Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 9/9

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 9/9

Trung-Thái và chương trình đổi gạo lấy đường sắt. Hàn Quốc tăng trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng lúa. Bangladesh xuất 50.000 tấn gạo sang Sri Lanka.

Người Tiên Phong