Hủy

Cấp trực tiếp Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 9/9

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 9/9

Trung-Thái và chương trình đổi gạo lấy đường sắt. Hàn Quốc tăng trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng lúa. Bangladesh xuất 50.000 tấn gạo sang Sri Lanka.