Hủy

Carlberg Tin tức

Carlsberg và nước cờ 'dìm giá' Habeco

Carlsberg và nước cờ 'dìm giá' Habeco

Nâng sở hữu tại Habeco giúp xâm nhập sâu hơn thị trường bia miền Bắc, song Carlsberg lại đặt giá mục tiêu chỉ bằng 1/3 thị giá hiện tại của BHN.

Người Tiên Phong