Hủy

CAsa Tin tức

CASA đua nước rút

CASA đua nước rút

Các ngân hàng quốc doanh bắt đầu gia nhập cuộc đua huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA), đẩy sức nóng tăng cao.

MSB trong cuộc đua CASA

MSB trong cuộc đua CASA

MSB ước tính tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đến cuối năm sẽ đạt 34.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 34% tiền gửi, nằm trong top 3 trên thị trường.