Hủy

Cat may Tin tức

  • 09/08/2015 - 12:57

    Dệt may chờ “cất cánh”

    Tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do mở ra cơ hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.