Hủy

Câu chuyện về Tetra Pak Tin tức

Tetra Pak và ẩn số 4.0

Tetra Pak và ẩn số 4.0

Nhà sản xuất bao bì lớn nhất thế giới chuyển đổi mô hình 4.0 với tư duy bảo tồn thế giới tự nhiên.