Hủy

Câu lạc bộ Paris Tin tức

Pháp xóa 50% nợ cho Myanmar

Pháp xóa 50% nợ cho Myanmar

Pháp vừa ký thỏa thuận xóa 550 triệu USD trong tổng số 1,1 tỷ USD mà Myanmar vay nước này tại Câu lạc bộ Paris hồi đầu năm nay.