Hủy

Cầu Phú Mỹ Tin tức

  • 08/01/2015 - 20:42

    Từ 9-1, tăng phí qua cầu Phú Mỹ

    Theo mức thu mới (sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 9-1), nhiều loại xe qua cầu Phú Mỹ sẽ bị đóng mức phí cao hơn so với trước kia.
Người Tiên Phong