Hủy

Cau toan Tin tức

Trọng trách của quý IV

Trọng trách của quý IV

Sau cú sốc tăng trưởng âm của quý III, quý IV sẽ gánh trọng trách kéo tăng trưởng của cả năm cho nền kinh tế.

  • 02/08/2021 - 06:30

    Vaccine, vaccine và vaccine!

    Tiêm chủng là yếu tố quyết định đến tăng trưởng 6 tháng cuối năm cũng như trong dài hạn hơn.