Hủy

Cb Tin tức

  • 01/12/2015 - 07:30

    Câu chuyện những ngân hàng 0 đồng

    Ngành ngân hàng đang chứng kiến chuyện chưa có tiền lệ: “ngân hàng 0 đồng” được Ngân hàng Nhà nước tiếp quản. Tương lai của những ngân hàng này sẽ ra sao?