Hủy

CGV Việt Nam Tin tức

Phương Nam oằn mình trả nợ

Phương Nam oằn mình trả nợ

Chia tay CJ CGV, Phương Nam bạo tay trả cổ tức sau 7 năm im hơi lặng tiếng với cổ đông. Phương Nam đã ra khỏi vùng tối thành công?